U bent hier   >   home

Uwdomeinnaam.nl - Website Legal Disclaimer

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de informatie: alle in de website aanwezige inhoud

Deze website is voornamelijk bestemd voor het verstrekken van informatie.

Uwdomeinnaam.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website

Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Uwdomeinnaam.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Vragen die betrekking hebben tot de informatie dienen gericht te worden tot Uwdomeinnaam.nl

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de informatie op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de informatie of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde informatie of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Uwdomeinnaam.nl.

Uwdomeinnaam.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Uwdomeinnaam.nl. verstrekt, worden opgenomen in de database van Uwdomeinnaam.nl.

Deze gegevens worden door Uwdomeinnaam.nl gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten.

U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

 

Alle rechten voorbehouden.

Uwdomeinnaam.nl - Website Legal Disclaimer

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de informatie: alle in de website aanwezige inhoud

Deze website is voornamelijk bestemd voor het verstrekken van informatie.

Uwdomeinnaam.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website

Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Uwdomeinnaam.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Vragen die betrekking hebben tot de informatie dienen gericht te worden tot Uwdomeinnaam.nl

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de informatie op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de informatie of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde informatie of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Uwdomeinnaam.nl.

Uwdomeinnaam.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Uwdomeinnaam.nl. verstrekt, worden opgenomen in de database van Uwdomeinnaam.nl.

Deze gegevens worden door Uwdomeinnaam.nl gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten.

U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

 

Alle rechten voorbehouden.